ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตร
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
คำสั่งมอบหมายหน่วยงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข
สารคดีชุด "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารโรงอาหารและห้องประชุม ๒ ชั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารกองร้อยกำลัง พร้อมห้องน้ำห้องส้วม
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และ วัดป่าดาราภิรมย์ ขอเชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าดาราภิรมย์
ประกวดราคาจ้างอาคารกองร้อยกำลัง พร้อมห้องน้ำห้องส้วม
ประกวดราคาจ้างอาคารโรงอาหารและห้องประชุม ๒ ชั้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด ๑๘ นิ้ว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองผู้กำกับการ - สารวัตร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองสารวัตร - ผู้บังคับหมวด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองสารวัตร - ผู้บังคับหมวด
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ รองผู้กำกับการ - สารวัตร
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยม ขนาด ๑๘ นิ้ว
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเพศชาย วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิ ม.6) จำนวน 183 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๐
ทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๐ (ปีการศึกษา ๒๕๕๙)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า รร.ตชด. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปี ๒๕๖๐
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และเครื่องสนามของทางราชการที่ชำรุด
กิจกรรม "ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐"
ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุด
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุยานพาหนะของทางราชการที่ชำรุด
การแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ๒๕๕๙
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานรวมพลและถนนแอสฟัสท์ติก
คำสั่งแต่ตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการที่ชำรุด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อครูช่วยสอน จำนวน ๕ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การกำหนดประเภทการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและหลักเกณฑ์การตัดสินและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๒๕๕๙
รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

   

<<< ข่าวทั้งหมด >>>