พิธีประดับเครื่องหมายยศเยี่ยมข้าราชการตำรวจประสบอุบัติเหตุ   พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี ๒๕๖๐

รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด กก.ตชด.๓๔

  รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด กก.ตชด.๓๓พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศลช้างศึกเหนือ

  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรตพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)

  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องกันหนาวตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาว ศกร.ตชด.บ้านวาทู

  รับคณะตรวจราชการจาก บช.ตชด.<< ข่าวทั้งหมด >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11