มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร

  พิธีลงนามถวายพระพรฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

  รับคณะตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๑ต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะ

  พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  ถวายพระพรชัยมงคลร่วมกิจกรรมจิตอาสา

  พิธีเคลื่อนย้ายหน่วยจาก บก.ตชด.ภาค ๓ แห่งเดิมไปยัง บก.ตชด.ภาค ๓ แห่งใหม่พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๖๑

  พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรพิธีแห่ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ

  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรโครงการตำรวจสีขาว

  กิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทยวันกองทัพไทย  พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง

ประชุมประจำปี ๒๕๖๑ ของ บช.ตชด.

  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ข้าราชการตำรวจ

  พิธีวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพิธีทางศาสนาและลอยเถ้าดอกไม้จันทน

  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

  วันตำรวจ ๑๗ ต.ค. ๖๐พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

  พิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

  พิธีอำลาและมอบโล่เกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ลูกเสือชาวบ้าน

  พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทนต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน

  บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

  พิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอาชีพ ศอน.รร.ตชด.พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

  พิธีมอบทุนการศึกษา (มส.ตชด.สว.) ประจำปี ๒๕๖๐ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  เยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำเจ็บป่วยชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ

  ฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรผู้ควบคุมบังคับอากาศยานไร้คนขับร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ร่วมพิธีสถาปนา กรมรบพิเศษที่ ๕ ครบรอบปีที่ ๓๔

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  การปลูกต้นไม้ วันคล้ายวันสถาปนา บก.ตชด.ภาค ๓

๔ ก.ค. ๖๐

แข่งขันกีฬากระชับมิตรวันคล้ายวันสถาปนา บก.ตชด.ภาค ๓

๔ ก.ค. ๖๐
  ทำบุญเลี้ยงพระ วันคล้ายวันสถาปนา บก.ตชด.ภาค ๓

๔ ก.ค. ๖๐

มอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

๔ ก.ค. ๖๐
  วันคล้ายวันสถาปนา บก.ตชด.ภาค ๓ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

  ร่วมอบรมจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจเจ็บป่วย

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชร่วมโครงการสานสัมพันธ์สถานกงสุลกับตำรวจภูธรภาค ๕

  พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.ตชด.ร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพ

  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า รร.ตชด.
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๐
วันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ ๖๔

  พิธีสระเกล้าดำหัวผู้บังคับบัญชาเยี่ยมข้าราชการตำรวจประสบอุบัติเหตุ 

  พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่พิธีประดับเครื่องหมายยศ  พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี ๒๕๖๐

รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด กก.ตชด.๓๔

  รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด กก.ตชด.๓๓พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศลช้างศึกเหนือ

  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรตพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)

  พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๒๕๖๐กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องกันหนาวตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องกันหนาว ศกร.ตชด.บ้านวาทู

  รับคณะตรวจราชการจาก บช.ตชด.<< ข่าวทั้งหมด >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11