กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ยินดีต้อนรับ  
 
 

กก.ตชด.31
กก.ตชด.32
กก.ตชด.33
กก.ตชด.34
ศอน.บก.ตชด.ภาค 3
ตชด.ครุทายาทภาคเหนือ
กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงาน ปปส.ภาค 5
โรงพยาบาลดารารัศมี

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กองสารนิเทศ
สำนักงานทะเบียนพล
กองบัญชาการศึกษา

กองการสอบ
กระทรวงพาณิชย์
วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)
ปางช้างแม่แตง
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
น้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดส
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

รับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

๑๒ ธ.ค. ๖๒

พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

๙ ธ.ค. ๖๒

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

๙ ธ.ค. ๖๒

พิธีอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชและพระพุทธรูปขึ้นแท่นประดิษฐาน

๘ ธ.ค. ๖๒

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

๕ ธ.ค. ๖๒

มอบทุนการศึกษา

๓ ธ.ค. ๖๒

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

๑๔ พ.ย. ๖๒

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

๗ พ.ย. ๖๒

                                                        ข่าวทั้งหมด

เพลง อธิษฐาน ขอเป็นข้าแผ่นดิน
เพลง ราชาทรงพระเจริญ


ระบบตรวจสอบรถหาย
แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ภาพวีดีทัศน์การเคลื่อนย้ายหน่วย
บก.ตชด.ภาค ๓
 

 

 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูช่วยสอน จำนวน ๒ อัตรา
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด
คำสั่ง บก.ตชด.ภาค ๓ เรื่อง ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตชด.ภาค ๓)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑(สอบข้อเขียน)เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูช่วยสอน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน ๒ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑(สอบข้อเขียน)เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูช่วยสอน(กก.ตชด.๓๔)
มาตรการป้องกันและแก้ไขฝุ่นมลพิษ PM ๒.๕
บช.ตชด. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อศูนย์ฝึกอบรบพัฒนาบุคลากรและตราสัญลักษณ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูช่วยสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๑(สอบข้อเขียน)เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูช่วยสอน
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้การปฏิบัติงาน (Intensive Language Course ILC)
ช่องทางการรับชมช่องรายการโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาต(Police TV)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป - ตารางกำหนดแผนการเลือกสรรพนักงานราชการฯ
ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๕ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลง ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๗
ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
การฝึกข้าราชการตำรวจประจำสัปดาห์
ประกาศ ตร. เรื่อง การให้ใช้เครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และเครื่องหมายสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประกาศ ตร. เกี่ยวกับการให้ใช้เครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ และ เครื่องหมาย ตามคำสั่ง ตร.
ร่างแผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แจ้งหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ

    

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓